You are currently viewing ปัจจัยความเสี่ยงการทำธุรกิจโรงแรมมีอะไรบ้างที่ต้องรู้

ปัจจัยความเสี่ยงการทำธุรกิจโรงแรมมีอะไรบ้างที่ต้องรู้

  • Post author:
  • Post category:Blog

ต้องบอกเลยว่าในปัจุบัน การทำธุรกิจโรงแรมนั้นบอกเลยว่ามีความเสี่ยงอยู่หลายปัจจัย แล้วเวลานี้โลกเราเกิดไวรัสโควิดอีกด้วย ธุรกิจโรงแรมนั้นได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ทำให้โรงแรมขาดรายได้แต่ยังต้องแบกรับรายจ่ายอยู่หลายอย่าง เช่น พนักงาน ค่าภาษี ค่าใช้จ่ายรายเดือนต่างๆ ทำให้มูลค่าของหุ้นบริษัทลดลงอย่างเห็นได้ชัด บอกเลยว่า ความเสี่ยงการทำธุรกิจโรงแรม ยังมีหลายปัจจัย

ความเสี่ยงการทำธุรกิจโรงแรม 

ความเสี่ยงที่เกิดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุ่มได้ ที่เกิดจากการก่อการร้าย สงครามในประเทศ การเกิดโรคระบาด เกิดการภัยธรรมชาติ และเกิดจากเศรษฐกิจตกต่ำ บอกเลยว่าเป็นผลกระทบหลายส่วน และยังมีธุรกิจในโรงแรมที่ได้ผลกระทบเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารทำให้โรงแรมขาดรายได้

ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง

โดยธุรกิจโรงแรมหลายที่นั้นไม่ได้ใช้ที่ดินที่มาจากการซื้อส่วนใหญ่จะเช่าที่ดินมากกว่าเพื่อประหยัดต้นทุนในการทำธุรกิจ แล้วต้องบอกเลยว่าจะมีความเสี่ยงอย่างมากกระทบหลายอย่างเพราะว่าเราต้องเซ็นสัญญากับเจ้าของที่ดินส่วนใหญ่จะเซ็นสัญญาเป็นรายปี ทำไมถึงเซ็นหลายปีเพราะว่าเจ้าของที่ดินส่วนใหญ่ที่จะปล่อยให้เช่านั้นไม่นิยมให้เช่าเป็นรายเดือนส่วนใหญ่จะเป็นสัญญาระยะยาว แล้วบอกเลยว่าเป็นความเสี่ยงสำคัญอย่างมากในการเช่าที่ดิน

โครงการใหม่

ต้องบอกเลยว่าหลายคนที่หันมาทำธุรกิจโรงแรมนั้น มีการแข่งขันกันอย่างมากและเกิดขึ้นมากมายในโครงการใหม่ๆสร้างโรงแรมใหม่เพื่อการก้าวหน้าขยายธุรกิจให้โตยิ่งมากขึ้น การที่เราทำโรงแรมใหม่เราต้องใช้งบประมาณเพิ่มมากขึ้นแล้วอาจเกิดความเสี่ยงได้ถ้าโรงแรมนั้นไม่ได้รับความนิยมจากลูกค้า แล้วต้นทุนในการก่อสร้างเพิ่มขึ้นตลอด